Ikonka: godziny otwarcia
Otwarte: Poniedziałek - Niedziela: 8:00 - 18:00
531-82-36-19

Internat ZSM

Witamy w Internacie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Witamy serdecznie!

ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy uczniowie przed nami kolejny rok szkolny. Dla szkoły a szczególnie dla INTERNATU to czas wyczekiwanych zmian. Rozpoczęła się modernizacja internatu i jego remont, który jeszcze potrwa ponieważ jest podzielony na etapy. 

W nowym roku szkolnym 2022/2023 internat będzie otwarty od 31 sierpnia od godz. 14.00 dla NOWYCH uczniów, a od 17.00 dla dotychczasowych mieszkańców.  Od tych godzin rozpocznie się kwaterowanie uczniów w pokojach przez wychowawców. Do internatu zabieramy tylko rzeczy niezbędne. Na teren internatu mogą wejść TYLKO uczniowie z listy - osoby towarzyszące wchodzą po wyrażeniu zgody przez wychowawców. Ze względów epidemiologicznych nie będą przyjmowane do internatu osoby z objawami chorobowymi lub stanem podgorączkowym/gorączką.

Należy zabrać ze sobą pościel, podstawowe naczynia (zakazane jest wynoszenie naczyń ze stołówki), laptop oraz oczywiście rzeczy osobiste.

W pokojach nie wolno posiadać: czajników, grzejników elektrycznych, opiekaczy oraz innych urządzeń silnie obciążających instalacje elektryczną, przedmiotów i substancji niebezpiecznych.

W tym roku szkolnym ze względów epidemiologicznych i bezpieczeństwa wciąż obowiązują dodatkowe procedury, które należy bezwzględnie przestrzegać. Nie są już tak restrykcyjne jak wcześniej ale ważne aby spokojnie mieszkać i uczyć się po okresie pandemii.

Regulamin pobytu w internacie z uwzględnieniem wytycznych dotyczących COVID19 na 2022/2023 rok

 1. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem głównego regulaminu internatu, który również obowiązuje.
 2. Do internatu przybywają tylko osoby, które nie wykazują objawów infekcji, nie były w kontakcie z osobami zakażonymi oraz będącymi w kwarantannie.
 3. Przy zakwaterowaniu do internatu mierzona jest temperatura, później gdy zaistnieje taka potrzeba.
 4. Zgodnie z zaleceniami GiS – u należy pamiętać o jak najczęstszym myciu rąk wodą z mydłem jak i o dezynfekcji rąk.
 5. Wszelkie wyjścia z internatu mogą nastąpić tylko po uzgodnieniu z wychowawcą.
 6. Wychowankom nie wolno wchodzić do pokojów wychowawców oraz pomieszczeń służbowych bez zgody wychowawcy.
 7. Nie wolno przyjmować gości w okresie pobytu w internacie bez zgody wychowawcy.
 8. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami poprzez telefon lub edziennik lub inne zdalne formy a w sytuacjach szczególnych po wcześniejszym umówieniu.
 9. W trakcie godzin nauki w szkole nie wolno przebywać na terenie internatu, poza szczególnymi przypadkami i za wiedzą kierownika internatu. Jest to czas sprzątania i dezynfekcji.
 10. Wychowankowie mają obowiązek używania tylko swoich akcesoriów i przyborów.
 11. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Należy zachować zasady ostrożności przy samodzielnym przygotowywaniu posiłku. Należy używać własnych sztućców i myć je z użyciem detergentów. 
 13.  Pokój wychowanka ma być utrzymany w czystości i higienie oraz codziennie przez niego sprzątany, co będzie monitorowane przez wychowawcę.
 14. Należy często wietrzyć pokój.
 15. W razie stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych należy natychmiast zgłosić je wychowawcy w celu zastosowania odpowiednich procedur.
 16. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować ucznia od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej. 
 17. W przypadku wystąpienia zwykłych chorób rodzic jest zobowiązany bezzwłocznie zabrać swoje dziecko z internatu i objąć go stosowną opieką. W sytuacji uczniów z zagranicy rodzice zobowiązują się do osobistego odebrania niepełnoletniego dziecka z internatu w ciągu 48 godzin od powiadomienia ich przez szkołę/ opiekuna prawnego ucznia. Powrót ucznia do internatu może nastąpić dopiero po pełnym jego wyzdrowieniu.
 18. W sytuacji, kiedy rodzice nie mogą odebrać z internatu swojego chorego dziecka wyrażają zgodę na odesłanie ucznia do domu przez szkołę/opiekuna prawnego ucznia, ponosząc tego pełną odpowiedzialność.
 19. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych.
 20. Posiłki spożywane są na stołówce i odbywają się w sposób zmianowy. Każdy wychowanek przydzielony do danej zmiany przychodzi na wyznaczone godziny.
 21. Podczas wydawania posiłków należy stosować zasady dystansu społecznego oraz sprawnie odbierać posiłki i zdawać brudne talerze. 
 22. Zabronione jest wynoszenie talerzy, kubków i sztućców ze stołówki.
 23. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZAPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ USUNIĘCIEM Z INTERNATU W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM.

UWAGA

Od stycznia 2018 roku ulega zmianie numer konta opłat za internat:

nowy numer konta: 57 1010 1599 0527 0613 9134 0000

Jednocześnie informujemy, że opłata stała za internat została zniesiona i wynosi o (zero) zł dla uczniów Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Stawka żywieniowa wynosi 18 zł/ dzień (żywienie od poniedziałku do piątku - śniadanie, obiad i kolacja)

Termin wpłat najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

Wykonanie: ComputArt